Tập đoàn Coca Cola Việt Nam Coca-Cola (còn được gọi tắt là Coke) là nhãn hiệu nước ngọt được đăng ký năm 1893 tại Mỹ. Cha đẻ của Coca-Cola là…

Tổng công ty Samco Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV là Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ…

Tập đoàn Nidec VN Nidec Việt Nam là doanh nghiệp có vốn 100% của Tập Đoàn NIDEC Nhật Bản, đầu tư tại khu Công nghệ Cao, Quận 9, Tp.HCM. Công…