Liên hệ

Trung tâm thông tin Hướng Nghiệp Ngôi Nhà Xanh

Địa chỉ: 159 Ter Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F:7, Q. 03, Tp.HCM

Điện thoại: (+84) 08 3930 3384

Website: huongnghiephcm.edu.vn